Prognovia Logo

İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi

Yapay Zeka Tabanlı İş Değerleme & Adil Ücret Yönetim Sistemi

İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi

Yapay Zeka Tabanlı İş Değerleme &
Adil Ücret Yönetim Sistemi

İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi, günümüz iş dünyasının hızla değişen koşullarında, ücretler üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanıza olanak tanırken aynı zamanda ücret belirleme süreçlerinizi uçtan uca dijitalleştirerek işletmenizin verimliliğini artırmanıza yardımcı olur. Bu sistem, stratejik iş hedeflerinize uygun en iyi yetenekleri elde tutmanıza destek veren bir ücret karar çözümü olarak öne çıkıyor. Yapay zeka tabanlı iş analizi ile iş tanımlarınızı ve ücret belirleme süreçlerinizi optimize ederek, doğru ücretler üzerinde karar vermenize katkı sağlıyor.

Organizasyonel değişim süreçlerinde, yıllık veya aylık maaş bütçe çalışmalarında ve maaş ayarlamaları dönemlerinde, İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi ile şirket içi ve piyasa dengelerini göz önünde bulundurarak doğru ve adil bir ücret yapısı oluşturabilirsiniz. Bu süreçte, ofis yazılımlarına göre %80’e varan zaman ve efor tasarrufu sağlayarak hızlı, pratik ve esnek bir çalışma ortamı sunuyoruz.

Çalışan bağlılığını doğrudan etkileyen ücret ve yan haklar konusunda, iç iletişim modeli dahil olmak üzere tüm süreçleri birlikte gözden geçirme, iyileştirme ve dijitalleştirme imkanı sunuyoruz. Bu sayede, İş Değerleme ve Ücret Yönetim Sistemi ile çalışarak işletmenizin insan kaynakları süreçlerini modernize edebilir, işe alım ve elde tutma stratejilerinizi güçlendirebilirsiniz. Profesyonelce yönetilen ve kolayca uygulanabilen bu sistem, işletmenizin rekabet gücünü artırmak için ihtiyacınız olan araçları sunmaktadır.

İş Değerleme ücret yönetimi

Neler başarabilirsiniz?

  • Ayarlar ve Parametreler ile özelleştirme
  • HR/Bordro alt yapısı ile entegrasyon
  • İş Analizi ve İş Tanımları Yönetimi
  • İş Değerleme Süreç Yönetimi
  • Ücret Ölçeği, Baz Maaş Belirleme Süreç Yönetimi
  • Ücret Analizleri ve Simülasyonların yürütülmesi
  • Bordro ve Pazar Verileriyle Kıyaslamaları
  • Ücret Önerileri, Tek Tuşla Ücret Artışları ve Ayarlamaları
  • İşe Alım Ücret Teklifleri

İş değerleme ve ücret belirleme yazılımları İşletmelere Sağladığı Faydalar:

İş değerleme ve ücret belirleme yazılımları, günümüz iş dünyasında rekabetçi olmanın temel unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu yazılımlar, işletmelere doğru ve adil bir ücret yapısı oluşturma, işgücü planlamasını ve yetenek yönetimini optimize etme, karar süreçlerini hızlandırma, maliyet ve zaman tasarrufu sağlama, çalışan memnuniyeti ve bağlılığını artırma gibi önemli faydalar sunar.

Doğru ve Adil Ücret Yapısı Oluşturma: İş değerleme yazılımları, işletmelerin çalışanlarının işlerinin değerini objektif bir şekilde değerlendirmesine ve buna göre ücret belirlemesine yardımcı olur. Bu sayede doğru ve adil bir ücret yapısı oluşturulur, çalışanların emeklerinin karşılığı daha iyi belirlenir.

İşgücü Planlaması ve Yetenek Yönetimi: Bu yazılımlar, işletmelerin ihtiyaç duydukları yetenekleri belirlemelerine yardımcı olur. Hangi pozisyonlarda hangi yeteneklerin gerektiği daha net anlaşılır ve buna göre işgücü planlaması yapılabilir. Ayrıca, şirketin stratejik hedeflerine uygun yetenekleri çekip elde tutmaya yönelik politikalar oluşturulabilir.

Karar Süreçlerini Optimize Etme: İş değerleme yazılımları, işletmelere iş tanımlarını ve değerlemeleri hızlı bir şekilde yapma imkanı sunar. Bu da ücret belirleme süreçlerini hızlandırır ve daha verimli hale getirir.

Maliyet ve Zaman Tasarrufu: Otomatik iş değerleme ve ücret belirleme yazılımları, manuel yöntemlere kıyasla daha az zaman ve emek harcanmasını sağlar. Bu da işletmelere maliyet tasarrufu sağlar.

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı: Doğru ve adil ücretler belirlendiğinde, çalışanların işlerine olan bağlılığı artar. Bu da çalışan memnuniyetini ve verimliliği artırır.

Özetle, işletmeler için iş değerleme ve ücret belirleme yazılımları, insan kaynakları süreçlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmelerini sağlayarak rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur. Bu yazılımların kullanımı, işletmelerin çalışanlarına karşı daha şeffaf, adil ve verimli bir yaklaşım sergilemelerine imkan tanır.

Tuna Çağla

Formu doldurun, en kısa zamanda toplantı planlamak için size ulaşacağız