Dijital İK Formları

Yasal Geçerli Dijital İK

Dijital İK Formları

Dijital İK Formları

ProgNovia Dijital İK Formları Çözümü, İzin ve İK Formların dijital ortamda yönetilmesini, hukuken geçerli imzaların alınmasını ve tüm imzalı belgelerin firmanızın kendi sunucularında güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlar.

Dijital platformumuz, çalışanlarınızın izin, talep ve diğer İK Formlarını kolayca yönetmenizi sağlar. Formların üzerindeki imzalar, Gelişmiş E-İmza yöntemiyle hukuken geçerli olarak cep telefonu, bilgisayar veya tablet üzerinden kolay ve güvenli bir şekilde atılabilir. İmzalı belgeleri firmanızın sunucularında arşivleyebilirsiniz, böylece riskleri azaltır ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Çözümümüz, raporlama ve izleme özellikleriyle işletmenizin yönetim süreçlerini destekler. Personel belgelerini ve özlük dosyalarını izleyebilir, yönetebilir ve imzalı belgeleri TÜBİTAK Zaman Damgalı haliyle firmanızın sunucularında arşivleyebilirsiniz. Çalışanlar kendi Self-Servis İK portalından belgelere erişebilir, paylaşabilir ve çıktı alabilir.

İmza doğrulama özelliği, belgeler üzerindeki imza damgalarını gerçek zamanlı olarak doğrulamanızı sağlar.

ProgNovia Yasal Geçerli Dijital İK Çözümü sayesinde İnsan Kaynakları Süreçlerinizi kağıtsız ortama taşıyabilirsiniz. 

Dijital İK Formları

Neler başarabilirsiniz?

 • İmza işlemleri, Gelişmiş E-İmza yöntemiyle gerçekleştirilmektedir, bu da Maliye Bakanlığı ve bankalar tarafından da kullanılan yasal geçerliliği olan ve güvenilir bir yöntemdir.
 • ProgNovia Yasal Geçerli Dijital İK Çözümü, ‘Gelişmiş E-İmza’ ve ‘Doğrulanabilen İmza Damgası’ kullanan TEK Yazılımdır. 
 • Çalışanlar izin ve talep formlarını kolayca ve hukuken geçerliliği olacak şekilde imzalar ve sistem üzerinden üst yönetime onaya gönderebilir.
 • Tüm yasal olarak geçerli imzalanmış belgeler, firma ve kişi bazında müşterinin sunucularında saklanır ve tek bir platform üzerinden yönetilebilir.
 • ProgNovia Yasal Geçerli Dijital Bordro ve Belge İmza Yönetimi, yöneticiler ve personel için kolay kullanılabilir ekranlar sunar.
 • PDF dosyalarını (bordro, belge vb.) sisteme yükleyerek dakikalar içinde binlerce personelinize aynı anda gönderebilirsiniz.
 • Self-Service İK Portalı sayesinde çalışanlar, kendilerine ait belgelere her zaman erişebilir, belgeleri indirebilir ve paylaşabilir.
 • Çalışanlar, akıllı cep telefonları, tablet veya bilgisayarlarını kullanarak tüm işlemlerini yönetebilir, formları doldurabilir ve imzalayabilir (izin, talep, özlük evrakları vb.).
 • Yasal Geçerli Dijital İK sistemi, çalışanlar için dijital bir dosya oluşturur. Bu dijital dosya içinde çalışanın tüm özlük evrakları, izin formları, bordrolar ve diğer dijital ortamda imzalanan belgeler yönetilebilir ve dijital olarak arşivlenebilir.
 • Çözümün API’leri, tüm ERP/İK programlarıyla entegre çalışabilir.
 • Çözüm, firmanızın sunucularına kurulur (On-Premise). Tüm yasal nitelikli imzalı belgeler, firmanızın sunucularında saklanır.
 • Çözümün Özlük Dosya Modülü, işe giriş belgelerini dijital ortamda ve TÜBİTAK Zaman Damgalı olarak teslim almanızı, evrakları yönetmenizi ve dijital olarak arşivlemenizi sağlar.

Formu doldurun, en kısa zamanda toplantı planlamak için size ulaşacağız

Dijital İK Formları Çözümünün İşinizi nasıl geliştireceğini konuşalım

ProgNovia’nın Dijital İK Formları çözümü işinize destek olmak ve süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Çözümümüzü işinize nasıl entegre edebileceğimizi kısa bir toplantıda görüşmeye ne dersiniz?