Prognovia Logo

İş Süreç Yönetimi (BPM)

İş Süreç (BPM), Doküman ve Arşiv Yönetimi

İş Süreç Yönetimi (BPM)

İş Süreç Yönetimi (BPM)

ProgNovia BPM – İş Süreç Yönetimi Çözümümüz, işletmelerin süreçleri etkin bir şekilde yönetmelerine ve verimliliği artırmalarına yardımcı olur.

Bu çözüm, iş süreçlerinizi dijital ortamda yönetmenizi sağlar. Süreç akışları, görev yönetimi, takip ve raporlama gibi özelliklerle süreçleri kolaylaştırır ve işlerinizi daha verimli hale getirir.

İş süreç yönetimi çözümümüz, süreçlerinizi optimize etmenize yardımcı olur. Süreç analizi, verimlilik ölçümü ve iyileştirme önerileri gibi özelliklerle süreçlerinizi daha verimli ve etkili hale getirebilirsiniz.

Aynı zamanda, bu çözüm, işbirliğini ve iletişimi artırır. Ekip çalışması, dokümantasyon paylaşımı ve anlık bildirimler gibi özelliklerle ekipleriniz arasında daha iyi bir işbirliği sağlar.

İş süreç yönetimi çözümümüz, raporlama ve izleme özellikleriyle işletmenizin yönetim süreçlerini destekler. Performans analitiği, süreç optimizasyonu ve karar verme süreçleri gibi alanlarda size değerli bilgiler sunar.

Biz, ProgNovia olarak işletmenizin dijital dönüşümünde size destek oluyoruz. İş süreç yönetimi çözümüyle işletmenizin verimliliğini artırır ve süreçlerinizi optimize ederiz.

BPM

Neler başarabilirsiniz?

 • İş akışının grafiksel bir ortamda görsel olarak takibi ve izlenmesi.
 • İş akışında kullanılan adımların geçmişinin ve işlem sürelerinin takip edilmesi.
 • İş akışının belgeli veya belgesiz olarak farklı ortamlardan başlatılabilmesi.
 • İşlerin kişi, grup veya unvan bazında atamasının yapılabilmesi.
 • Elektronik form üzerindeki verilerin kullanılarak otomatik olarak işlerin yönlendirilmesi.
 • Birden fazla aktif dizinle aynı anda çalışabilme yeteneği.
 • SAP veya Oracle gibi sistemlerdeki kullanıcı listeleriyle senkronizasyonun sağlanabilmesi.
 • E-postaların dinlenerek belirli bir kelime veya ifadeye göre otomatik olarak iş akışının başlatılabilmesi.
 • İş akışının mevcut uygulamalarla arayüz entegrasyonu yapılabilmesi.
 • İş akışı üzerindeki elektronik form verileri kullanılarak istenilen adımda otomatik belge oluşturabilme.
 • Kişilerin üzerlerinde bekleyen tüm işlerin geçmişlerini izleyebilme.
 • İş akışında kullanılan verilerle otomatik olarak işin adlandırılması.
 • İş akışının belirlenen kurallara göre birden fazla yöne yönlendirilebilmesi.
 • İş akışında kullanılan scriptlerin merkezi bir yapıdan kullanılabilmesi için her akışa özel kod kütüphanesi kullanılması.
 • Form içindeki veriler kullanılarak istenilen iş akışının aranabilmesi.
 • İş akışının tamamlanmasından sonra durumunun takip edilebilmesi.
 • Her iş akışının tasarım ve yönetim yetkilerinin ayrı ayrı tanımlanabilmesi.
 • İş akışında yetkili kullanıcı tarafından adım geriye veya ileriye alınabilmesi.
 • İş akışı sırasında toplanan belgelerin otomatik olarak doküman yönetimine arşivlenmesi.
 • İş akışı sırasında belgelerin e-imza ile imzalanarak KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile gönderilmesi.
 • İşlem adımının belirli bir süre veya form üzerindeki tarihe kadar bekletilebilmesi.
 • İş akışına belirlenen bitiş süresi verilerek otomatik aksiyonların tanımlanabilmesi.
 • İstediğiniz sayıda çalışma takvimi tanımlayabilme.
 • Atanan işlerin, gelen belgelerin, mesajların ve uyarıların görsel olarak gösterilmesi.

İş Süreç Yönetiminin (BPM) İşletmelere Sağladığı Faydalar:

Verimlilik Artışı:

 • İş süreçlerinin analiz edilmesi, optimize edilmesi ve otomatikleştirilmesi
 • Daha hızlı ve tutarlı performans
 • Hata ve gecikmelerin azalması
 • Maliyetlerden tasarruf

Maliyet Azaltma:

 • Gereksiz işlemlerin ve israfın ortadan kaldırılması
 • Kaynakların daha etkin kullanımı
 • Stok ve envanter optimizasyonu
 • Daha düşük üretim ve işletme maliyetleri

Uyumluluk:

 • Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyumluluk
 • Risklerin ve hataların azalması
 • Daha iyi bir itibar ve marka imajı

Müşteri Memnuniyeti:

 • Daha hızlı ve tutarlı müşteri hizmetleri
 • Daha yüksek müşteri memnuniyeti ve sadakati
 • Artan satışlar ve gelir

Karar Verme:

 • Veri odaklı karar verme
 • Daha iyi stratejik planlama
 • Daha hızlı ve daha çevik bir organizasyon

Özetle: İş Süreç Yönetimi (BPM), işletmelerin verimliliği, maliyetleri, uyumluluğu, müşteri memnuniyetini ve karar vermeyi iyileştirmelerine yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır.

Tuna Çağla

Formu doldurun, en kısa zamanda toplantı planlamak için size ulaşacağız

İş Süreç Yönetimi (BPM) Çözümünün İşinizi nasıl geliştireceğini konuşalım

ProgNovia’nın İş Süreç Yönetimi (BPM) çözümü işinize destek olmak ve süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Çözümümüzü işinize nasıl entegre edebileceğimizi kısa bir toplantıda görüşmeye ne dersiniz?