Prognovia Logo

ÇATIŞMA LABİRENTİ’inden çıkış biletiniz: İŞYERİNDE UYUM VE İŞBİRLİĞİ YOLCULUĞU

İkna ve etkili iletişim becerilerinizi geliştirin

ÇATIŞMA LABİRENTİ’inden çıkış biletiniz: İŞYERİNDE UYUM VE İŞBİRLİĞİ YOLCULUĞU

Çatışma Yönetimi Eğitimin Amacı

Bu kapsamlı 1 günlük eğitim programı, katılımcılara işyerinde sıkça karşılaşılan çatışmalarla başa çıkma ve çözme becerilerini kazandırmayı ve bu sayede işyerinde uyum ve işbirliğini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Program, güncel çatışma yönetimi teorileri ve uygulamalarını pratik alıştırmalar, vaka çalışmaları ve rol yapma oyunları ile harmanlayarak, katılımcıların çatışmalarla daha etkin ve yapıcı bir şekilde başa çıkabilmelerini sağlayacaktır.

Çatışma Yönetimi Eğitimi

Çatışma Yönetimi Eğitiminin İçeriği

Modül 1: Çatışma Nedir ve Neden Önemlidir?

 • Çatışmanın tanımı ve farklı çatışma türleri

 • İşyerinde çatışmanın nedenleri ve etkileri

 • Çatışma yönetiminin önemi ve faydaları

Modül 2: Farklı Çatışma Yaklaşımları ve Kişilik Stilleri

 • Yaygın çatışma yaklaşımları ve bu yaklaşımların etkileri

 • Farklı kişilik stilleri ve çatışmalardaki rolleri

 • Kişisel çatışma stilinizi belirleme ve bu stilin çatışmalardaki davranışlarınızı nasıl etkilediğini anlama

Modül 3: Etkili İletişim ve Çatışma Önleme

 • Çatışmalarda etkili iletişim kurmanın önemi ve temel ilkeleri

 • Aktif dinleme ve empati becerilerini geliştirme

 • Çatışmaları önleme ve anlaşmazlıkları barışçıl bir şekilde çözme teknikleri

Modül 4: Zor Görüşmeleri Yönetme ve Çatışma Çözme

 • Zor görüşmelere hazırlık ve planlama

 • Duyguları yönetme ve sakin kalma becerilerini geliştirme

 • Win-win çözümler üretmeye odaklı müzakere teknikleri

 • Zor durumlarla başa çıkma ve uzlaşma stratejileri

Modül 5: Öfke Yönetimi ve Stresle Başa Çıkma

 • Çatışmalarda öfkeyi yönetme ve stresle başa çıkma teknikleri

 • Olumsuz duyguları ifade etme ve duyguları yönetme becerilerini geliştirme

 • Kendine ve başkalarına karşı şefkatli olma ve affetme becerilerini geliştirme

Modül 6: Çatışmalardan Ders Çıkarma ve Geleceğe Hazırlanma

 • Geçmiş çatışmalardan ders çıkarma ve gelecekteki çatışmaları önleme

 • Çatışma deneyimlerini kişisel ve profesyonel gelişim için bir fırsat olarak kullanma

 • Daha uyumlu ve işbirlikçi bir çalışma ortamı oluşturma

Eğitim Programı Formatı:

Eğitim programı, teorik sunumlar, interaktif tartışmalar, pratik alıştırmalar, vaka çalışmaları ve rol yapma oyunları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Katılımcıların aktif katılımı ve deneyimlerini paylaşmaları teşvik edilecektir.

Eğitim Programı ile Kazanımlar:

 • Çatışmalarla başa çıkmanın ve çözmenin pratik yöntemlerini öğreneceksiniz.

 • Zor görüşmeleri ustalıkla yönetmeninve kazan-kazan çözümler üretmenin becerilerini kazanacaksınız.

 • Öfke yönetimi ve stresle başa çıkma konusunda kendinizi geliştireceksiniz.

 • Geçmiş çatışmalardan ders çıkararak gelecekteki çatışmaları önlemeyi öğreneceksiniz.

 • Ekip üyelerinizle daha etkili iletişim kurmanın ve güçlü işbirlikleri oluşturmanın yollarını keşfedeceksiniz.

Çatışma Yönetimi Eğitiminden Kazanımlar

 • Daha az çatışma, daha fazla uyum ve işbirliği!
 • Daha motive ve üretken çalışanlar!
 • Daha güçlü bir ekip ve daha yüksek performans!
 • Daha sağlam bir şirket kültürü ve daha parlak bir gelecek!

 

Esra Akın

Tuna Çağla

Formu doldurun, en kısa zamanda toplantı planlamak için size ulaşacağız