Hizmetlerimiz

Teknolojik danışmanlık

Dijital Dönüşüm Yolculuğunuzda
Yenilikçi İK Çözümleriyle
ProgNovia Yanınızda

”Dijital dönüşüm sürecinde işletmeler, insan kaynakları yönetiminde de yenilikçi çözümlere ihtiyaç duyuyor. ProgNovia olarak, dijital İK çözümlerimizle bu dönüşüm yolculuğunuzda sizin yanınızdayız. İnsan kaynakları süreçlerinizi optimize etmek, verimliliği artırmak ve iş gücünüzü daha etkin yönetmek için tasarlanmış çözümlerimizle, işletmenizin dijitalleşme sürecinde en iyi şekilde destek sağlıyoruz.”

Stratejik danışmanlık

Dijital Dönüşüm ve
İnsan Kaynakları Danışmanlık Hizmetlerimiz

Dijital Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri

ProgNovia, dijital dönüşüm konusunda uzmanlaşmış bir danışmanlık firmasıdır.
Amacımız, müşterilerimizin operasyonel iş yükünü azaltarak ve kağıt evraklardan kurtararak iş süreçlerinin verimliliğini artırmaktır.
ProgNovia ekibi, her müşteri için özel olarak hazırlanan stratejilerle, dijital dönüşüm yolculuklarında destek sağlar. Bu destek, mevcut durumun analizi, iş süreçlerinin basitleştirilmesi ve teknoloji alt yapılarının iyileştirilmesi gibi adımları içerir. Her bir müşteriye özelleştirilmiş stratejiler geliştirirken, yenilikçi fikirlerle, tecrübeyle ve işbirliğiyle destek verir.
ProgNovia, şirketlerin dijital çağın gerekliliklerine uyum sağlamalarına ve geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olurken, sürekli olarak değişen iş ortamında başarıya ulaşmalarını sağlar.

Eğitim ve İK Danışmanlık Hizmetleri

Biz, iş ortaklarımızın organizasyonel gelişim ve danışmanlık süreçlerini sadece kendi büyümemizin bir parçası olarak görmüyor, aynı zamanda her bir süreci kuruma özgü analizlerle inceleyip özel olarak tasarlıyoruz.
Müşterilerimizle birlikte çalışarak deneyim odaklı ve sürdürülebilir çözümler üretme anlayışımızla, iş ortaklarımızın sürdürülebilir bir gelişim ve dönüşüm yolculuğunda bütünsel yaklaşımlarla hizmet sunan bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz.
Çalışan Deneyimi ve Yönetimi, Liderlik ve Kişisel Gelişim, Organizasyon, Yönetim ve Kültür, ve İK Dijitalleşme ve Veri Analitiği konularında uzmanlaşmış danışmanlık, eğitim ve gelişim faaliyetlerimizle buradayız, size destek olmaya hazırız.

İşe Alım Danışmanlığı

Günümüzün dinamik iş dünyasında, doğru yetenekleri edinmek organizasyonların başarısı için hayati öneme sahiptir. Biz, şirketlerin olağanüstü yeteneklerle buluşmasını sağlamak için kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Müşterilerimizin özel ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış yetenek edinme çözümlerinde uzmanız.
Son teknolojiyi, sektör bilgisini ve geniş bir profesyonel ağı kullanarak, en iyi yetenekleri bulmak, onlarla etkileşim kurmak ve işe almak için sürekli gelişen iş dünyasında aktif rol alıyoruz. Stratejik yaklaşımımız, sadece beceri setlerini değil, aynı zamanda şirket kültürleriyle de uyumlu adayları bulmayı hedefleyerek hem işverenlerin hem de adayların uzun vadeli başarılarını desteklemeyi amaçlar.
Biz, yetenek edinmenin sadece pozisyonları doldurmakla kalmadığını, aynı zamanda büyümeyi ve yeniliği teşvik eden anlamlı bağlantılar kurmakla ilgili olduğunu anlıyoruz

Danışmanlık hizmetleri Prognovia

HİZMETLERİMİZ

İşletmeler, danışmanlık hizmetlerinden neden destek almalı?

Günümüz iş dünyasında rekabetin artmasıyla birlikte, işletmelerin başarıya ulaşmaları ve sürdürülebilir büyümelerini sağlamaları giderek daha zor hale gelmektedir. Bu bağlamda, işletmelerin iç ve dış faktörlerle etkileşim içinde olmaları, hızla değişen pazar koşullarına uyum sağlamaları ve sürekli olarak gelişmeleri gerekmektedir. İşte bu noktada, danışmanlık hizmetlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Danışmanlık, işletmelere dışarıdan gelen uzmanlık, deneyim ve perspektif sunarak, karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine, fırsatları değerlendirmelerine ve daha etkin bir şekilde yönetilmelerine yardımcı olabilir:

Uzmanlık ve Deneyim: Danışmanlık firmaları genellikle uzmanlık alanlarında deneyimli profesyonellerden oluşur. İşletmenizin ihtiyaç duyduğu alanda uzmanlık ve deneyim sağlayarak, işletmenizin daha etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesine yardımcı olurlar.

Yeni Bakış Açıları: Dışarıdan bir danışman, işletmenizin içine sıkışmış olabileceğiniz problemleri ve fırsatları fark etmenize yardımcı olabilir. Yenilikçi fikirler ve yeni bakış açıları getirerek, işletmenizin gelişimine katkıda bulunabilirler.

Stratejik Planlama: Danışmanlık firmaları genellikle stratejik planlama konusunda uzmandır. İşletmenizin kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemenize, bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirmenize ve bu stratejileri uygulamaya koymak için rehberlik etmeleri mümkündür.

Maliyet-Etkinlik: Danışmanlık hizmetleri genellikle geçici ihtiyaçlara yanıt verir. Dolayısıyla, işletme personelinizin eğitilmesi veya uzmanlaşması için uzun vadeli bir yatırım yapmak yerine, gerektiğinde danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak maliyetlerinizi kontrol altında tutabilirsiniz.

Zaman Tasarrufu: İşletmelerin iç kaynaklarını yönetmek için zaman ve enerji harcaması gerekir. Danışmanlık hizmetleri, işletme sahiplerinin ve yöneticilerin zamanlarını daha stratejik ve kritik alanlara odaklanmalarını sağlayarak, zaman tasarrufu sağlayabilir.

Risk Azaltma: Danışmanlık hizmetleri, işletmenizin karşılaşabileceği riskleri değerlendirmenize ve bunları azaltmanıza yardımcı olabilir. Deneyimli danışmanlar, işletmenizin karşılaşabileceği potansiyel riskleri önceden tanımlayabilir ve bu risklerle başa çıkmak için etkili stratejiler geliştirebilirler.

Tuna Çağla