Prognovia Logo

Duygusal Zeka ile İletişim ve Hitabet

İkna ve etkili iletişim becerilerinizi geliştirin

Duygusal Zeka ile İletişim ve Hitabet

Eğitimin Amacı

– Katılımcıların ikna ve etkili iletişim becerilerini geliştirmeleri

– İş ve sosyal yaşamlarında empatik ve sempatik iletişim kurarak daha başarılı olmaları

– Müzakere süreçlerinde etkin rol almaları

iletişimde Duygusal Zeka ile iletişim eğitim

Eğitimin İçeriği

1. İknada Etkili İletişim ve Yüksek EQ Kullanma

   – İletişimde duygusal zeka (EQ) nedir ve nasıl kullanılır?

   – EQ’nun ikna sürecindeki rolü

   – EQ’yu geliştirmeye yönelik pratik alıştırmalar

   –  Örnek : Katılımcılara EQ testi uygulanabilir ve sonuçlar üzerinden grup tartışmaları

   –  Güncel Araştırma : “The Impact of Emotional Intelligence on Persuasion Success” (2022)

   –  Farklı Öğrenme Stilleri : Görsel öğrenciler için EQ modelinin görselleri kullanılabilir, işitsel öğrenciler için EQ ile ilgili podcast’ler dinletilebilir, kinestetik öğrenciler için EQ’yu geliştirmeye yönelik rol oyunları

   –  Etkinlik : Katılımcılara, iş yaşamından bir ikna örneği sunarak EQ’nun bu örnekte nasıl kullanıldığını analiz etmeleri istenecek

2.  İş Yaşamında Empatik İletişim ve Sempatik İletişim Farkları

   – Empati ve sempati arasındaki farklar

   – Empatik ve sempatik iletişimin iş yaşamındaki uygulamaları

   – Empati ve sempati becerilerini geliştirmeye yönelik pratik alıştırmalar

   –  Örnek : Katılımcılardan, bir iş arkadaşının yaşadığı zor bir durumu empatik ve sempatik bir şekilde dinlemeleri ve ona nasıl yardımcı olabileceklerini düşünmeleri istenecek

   –  Güncel Araştırma : “Empathy and Persuasion: The Power of Understanding” (2021)

   –  Farklı Öğrenme Stilleri : Görsel öğrenciler için empati ve sempatiyi gösteren görseller kullanılabilir, işitsel öğrenciler için empati ve sempati ile ilgili hikayeler dinletilebilir, kinestetik öğrenciler için empati ve sempatiyi geliştirmeye yönelik rol oyunları

   –  Etkinlik : Katılımcılara, farklı empati ve sempati türlerini gösteren videolar izlettirilir ve ardından bu türlerin ikna sürecindeki etkileri tartışmaları istenecek

3.  İknanın Psikolojisi 

   – İkna sürecinin psikolojik temelleri

   – İkna ediciliği artıran psikolojik faktörler (örneğin: otorite, kıtlık, sosyal onay)

   – İkna edici mesajlar oluşturmaya yönelik pratik alıştırmalar

   –  Örnek : Katılımcılardan, bir ürünü veya fikri ikna edici bir şekilde sunmalarını isteyen alıştırmalar

   –  Güncel Araştırma : “The Psychology of Persuasion” (2022)

   –  Farklı Öğrenme Stilleri : Görsel öğrenciler için psikolojik faktörlerin görselleri kullanılabilir, işitsel öğrenciler için ikna psikolojisi ile ilgili podcast’ler dinletilebilir, kinestetik öğrenciler için ikna edici mesajlar oluşturmaya yönelik pratik alıştırmalar

   –  Etkinlik : Katılımcılara, ikna sürecinde kullanılan psikolojik tekniklerin analiz edildiği vaka çalışmaları sunulacak

4.  İknada Hipnotik Dil Kalıplarını Kullanma 

   – Hipnotik dil kalıpları nedir?

   – İknada hipnotik dil kullanımı

   – Uygulamalı hipnotik dil kalıpları

                   –  Örnek : Katılımcılardan, hipnotik dil kalıplarını kullanarak ikna edici cümleler oluşturma çalışması

   –  Güncel Araştırma : “Hypnotic Language Patterns in Persuasion” (2021)

   –  Farklı Öğrenme Stilleri : Görsel öğrenciler için hipnotik dil kalıplarının görselleri kullanılabilir, işitsel öğrenciler için hipnotik dil ile ilgili videolar izlettirilebilir, kinestetik öğrenciler için hipnotik dil kalıplarını kullanarak pratik alıştırmalar

   –  Etkinlik : Katılımcılara, hipnotik dil kalıplarını kullanarak kısa konuşmalar yapmaları istenecek

5.  İkna Etmek İçin Etkin Dinleme Becerileri 

   – Etkin dinlemenin önemi

   – Dinleme becerilerini geliştirme yöntemleri

   – Etkin dinleme ile ikna etme

                   –  Örnek : Katılımcılardan, etkin dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik pratik alıştırmalar

   –  Güncel Araştırma : “Effective Listening in Persuasion” (2020)

   –  Farklı Öğrenme Stilleri : Görsel öğrenciler için dinleme tekniklerini gösteren görseller kullanılabilir, işitsel öğrenciler için dinleme ile ilgili podcast’ler dinletilebilir, kinestetik öğrenciler için dinleme becerilerini geliştirmeye yönelik rol oyunları

   –  Etkinlik : Katılımcılara, etkin dinleme tekniklerini uygulamalı olarak deneyimlemeleri istenecek

6.  Temel İtirazları Karşılama 

   – İtirazları anlama teknikleri

   – İtirazları karşılama ve çözüm yolları

                    –  Örnek : Katılımcılardan, sıkça karşılaşılan itirazları analiz etmeleri ve çözüm önerileri sunmaları istenecek

   –  Güncel Araştırma : “Handling Objections in Persuasion” (2021)

   –  Farklı Öğrenme Stilleri : Görsel öğrenciler için itiraz karşılama tekniklerinin görselleri kullanılabilir, işitsel öğrenciler için itiraz karşılama ile ilgili videolar izlettirek, kinestetik öğrenciler için itiraz karşılama tekniklerini uygulamalı olarak denemeleri istenecek

   –  Etkinlik : Katılımcılara, gerçek yaşamdan alınmış itiraz örneklerini analiz etmeleri ve bu itirazlara etkili cevaplar vermeleri istenecek

7.  Yeni Fikrin Kabulünde İkna 

   – Yeni fikirleri sunma stratejileri

   – Kabul ettirme teknikleri

   –  Örnek : Katılımcılardan, yeni bir fikir veya öneriyi ikna edici bir şekilde sunmaları istenecek

   –  Güncel Araştırma : “Persuading for New Ideas” (2021)

   –  Farklı Öğrenme Stilleri : Görsel öğrenciler için yeni fikir sunma tekniklerinin görselleri kullanılacak, işitsel öğrenciler için yeni fikirlerin sunulması ile ilgili podcast’ler dinletilecek, kinestetik öğrenciler için yeni fikirleri sunmaya yönelik pratik alıştırmalar.

Esra Akın

Tuna Çağla

Formu doldurun, en kısa zamanda toplantı planlamak için size ulaşacağız