Prognovia Logo

Araştırma ve Anket Yönetimi

Dijital İK Yönetim Sistemleri ve İK Yazılımları (HRMS)

Araştırma ve Anket Yönetimi

İnsan Kaynakları Çalışan Memnuniyeti Anket Yönetimi Çözümü ve Danışmanlık Hizmetleri

İK çalışan anket yönetimi çözümü çalışanlarınızın geri bildirimlerini ve görüşlerini toplamanızı kolaylaştırır. Bu, şirketinizin çalışanlarla ilişkilerini güçlendirir, çalışan memnuniyetini artırır ve karar alma süreçlerinde daha sağlam bir temel oluşturur.

Dijital platformumuz, anketlerin ve araştırmaların kolayca oluşturulmasını ve yönetilmesini sağlar. Çalışanlarınıza soruları dijital olarak iletebilir, yanıtları toplayabilir ve sonuçları analiz edebilirsiniz. Böylece, işletmenizin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyebilir ve iyileştirme stratejileri geliştirebilirsiniz.

Araştırma ve anket yönetimi çözümümüz ayrıca çalışanların katılımını artırır. Çalışanlar, görüşlerinin önemsendiğini hisseder ve şirketin büyüme sürecine aktif olarak katkıda bulunurlar. Bu, işbirliğini teşvik eder ve şirket kültürünü güçlendirir.

Dijital dönüşümün bir parçası olan araştırma ve anket yönetimi, şirketinizin bilgi tabanlı bir yaklaşım benimsemesini sağlar. Çalışanların görüşlerini ve deneyimlerini değerlendirerek iş süreçlerini iyileştirir ve rekabet avantajı elde edersiniz.

Siz de dijital dönüşümün getirdiği avantajları kullanarak araştırma ve anket yönetimi çözümümüzle çalışanlarınızın katılımını artırabilir ve işletmenizin büyümesine katkıda bulunabilirsiniz.

Araştırma ve Anket Yönetimi - Prognovia

Neler başarabilirsiniz?

 • Kolay arayüzlerle anket boyutu, soru ve araştırma oluşturabilirsiniz.
 • Online anket uygulamasını kullanarak, personelinizle, müşterilerinizle veya adaylarınızla anketleri paylaşabilirsiniz.
 • Anketleri sınav ve eğitimlerle ilişkilendirerek sonuçları analiz edebilirsiniz.
 • ProgNovia Dijital İK Yönetim Çözümü adlı İK Yazılımı, İK Sistemi ve İK Programı ile araştırmanın geçerliliğini ve güvenirliğini analiz edebilirsiniz.
 • SMS veya akıllı telefon uygulamaları aracılığıyla anketler göndererek yanıtları alabilirsiniz.
 • Ankete erişim sağlamak için anketleriniz için QR kodu oluşturabilirsiniz.
 • Anket katılım durumunu anlık olarak info grafiklerle takip edebilirsiniz.
 • Katılımcılara bilgilendirme ve hatırlatma SMS veya e-postaları gönderebilirsiniz.
 • Anket cevaplarını demografik bilgilerle raporlayabilirsiniz.
 • Sonuçlarınızı toplu olarak Excel dosyalarında alabilirsiniz.
 • Hazır anket ve rapor şablonları kullanarak çalışan memnuniyeti, çalışan bağlılığı, iç müşteri memnuniyeti, çıkış nedenleri anketi, müşteri memnuniyeti anketi ve eğitim etkinliğini değerlendirme anketleri uygulayabilirsiniz.

Çalışan memnuniyeti anketi sonrası sonuçların incelenmesi ve kök nedenlerin tespitinde hangi metodlar kullanılabilir?

İstatistiksel Analiz:
Anket sonuçlarının istatistiksel olarak analiz edilmesi, çalışanların görüşlerinin ortalamasının belirlenmesine ve görüşlerin hangi konulara odaklandığının tespit edilmesine yardımcı olabilir.

İçerik Analizi:
Yanıtların manuel olarak incelenmesi, çalışanların detaylı görüşlerinin belirlenmesine ve konuların kategorize edilmesine yardımcı olabilir.

Pareto Analizi:
Anket sonuçlarındaki en sık karşılaşılan sorunların belirlenmesine ve en önemli sorunların tespit edilmesine yardımcı olan bir analitik tekniktir.

Ishikawa (Fischbone) Diyagramı:
Sorunların neden-sonuç ilişkilerinin görsel olarak analiz edilmesine yardımcı olan bir tekniktir.

5M Analizi:
Sorunların neden-sonuç ilişkilerini belirlemek için kullanılan bir diğer tekniktir. “Manpower”, “Material”, “Machine”, “Method” ve “Environment” olarak adlandırılan beş faktör incelenir.

Bu metodların kombinasyonu veya birini seçerek uygulanması, çalışan memnuniyeti anketi sonuçlarının detaylı bir şekilde incelenmesine ve kök nedenlerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Çalışan Memnuniyeti Danışmanlığı, işletmelere hangi faydaları sağlar?

Çalışan memnuniyeti danışmanlığı, bir organizasyonun çalışanlarının işleriyle ilgili duyduğu memnuniyet düzeyini artırmayı amaçlayan bir yaklaşımdır.


Performans Artışı:

Memnun ve mutlu çalışanlar, genellikle daha yüksek performans gösterme eğilimindedirler. Motivasyonlarının artmasıyla birlikte, daha yaratıcı, verimli ve etkili çalışabilirler.

Daha Düşük Devir Hızı:

Çalışanlar işlerinden memnun olduklarında, organizasyon içinde daha uzun süre kalma eğilimindedirler. Bu, işten ayrılma oranını düşürerek işe alım ve eğitim maliyetlerini azaltabilir.

İşe Alım Kolaylığı:

İyi bir üne sahip bir iş yeri, yetenekli çalışanları çekmek açısından avantaj sağlar. Çalışanlar, memnuniyeti yüksek bir organizasyonda çalışma fırsatını cazip bulabilirler.

Daha İyi İşbirliği ve Ekip Çalışması:

Memnuniyeti artan çalışanlar, genellikle daha iyi iletişim kurarlar, daha iyi bir işbirliği yaparlar ve daha iyi bir ekip ruhu geliştirirler.

Düşük Stres Seviyeleri:

Çalışanlar işleriyle ilgili memnuniyet duyduklarında, stres seviyeleri düşer. Bu da hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından faydalı olabilir.

Yaratıcılığın Teşviki:

Mutlu çalışanlar, daha yaratıcı düşünme eğiliminde olabilirler. İşlerine duydukları olumlu yaklaşım, yeni fikirlerin geliştirilmesini teşvik edebilir.

Müşteri Memnuniyeti:

Çalışanlar, işleriyle ilgili memnun olduklarında, müşterilere daha iyi hizmet sunma olasılıkları artar. Bu da müşteri memnuniyetini artırabilir.

Liderlik Gelişimi::

Çalışan memnuniyeti danışmanlığı, liderlerin çalışanları daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Bu da daha etkili liderlik ve yönetim becerilerinin geliştirilmesine olanak sağlar.

Organizasyonel İtibar:

Çalışanlarının memnuniyetini önemseyen ve destekleyen bir organizasyon, hem iç hem de dış paydaşlar açısından daha olumlu bir itibar geliştirebilir.

Maliyet Tasarrufu:

Çalışan memnuniyeti arttığında, işyerindeki hastalık oranları azalabilir ve verimlilik artabilir. Bu da uzun vadede maliyet tasarrufuna yol açabilir.

Formu doldurun, en kısa zamanda toplantı planlamak için size ulaşacağız

Araştırma ve Anket Yönetimi Çözümünün İşinizi nasıl geliştireceğini konuşalım

ProgNovia’nın Araştırma ve Anket Yönetimi çözümü işinize destek olmak ve süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Çözümümüzü işinize nasıl entegre edebileceğimizi kısa bir toplantıda görüşmeye ne dersiniz?