Finans ve Muhasebe Yönetimi

ERP ve İş Yönetim Sistemleri

Finans ve Muhasebe Yönetimi

Finans ve Muhasebe Yönetimi Çözümü

ProgNovia Finans ve Muhasebe yönetimi, işletmelerin sağlam temellere dayanan finansal kontrol sağlamalarını ve verimliliklerini artırmalarını sağlar.

Finans ve muhasebe yönetim çözümümüz, işletmelerin mali süreçlerini entegre bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Gelir-gider takibi, faturalama, tahsilat yönetimi, banka hesapları ve raporlama gibi birçok alanda işletmeye destek sağlar.

Bu çözüm, işletmelerin finansal verilerini güvenli bir şekilde saklar ve doğru bir şekilde işler. Verilerin tutarlılığı ve doğruluğu sağlanırken, hatalar ve kayıplar azalır.

Finans ve muhasebe yönetim çözümümüz, işletmelerin maliyet kontrolünü ve verimliliğini artırır. Mali işlemlerin otomatikleştirilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi sayesinde kaynaklar daha etkin bir şekilde kullanılır.

Ayrıca, bu çözüm raporlama ve analiz özellikleri sunar. İşletme yöneticileri, gerçek zamanlı finansal verilere erişerek doğru kararlar alabilir ve stratejik planlamalar yapabilir.

ProgNovia olarak, finans ve muhasebe yönetiminde işletmenizin dijital dönüşümünü destekliyoruz. Güvenilir ve verimli finansal kontrol sağlayarak işletmenizin başarısını artırmanıza yardımcı oluyoruz.

finans

Neler başarabilirsiniz?

 • Hesap ekstrelerinde kurumsal, bireysel ve çalışan ayrımı yapabilirsiniz.
 • Çok dövizli hesap ekstresi özelliği mevcuttur.
 • Tahsilatları takip edebilir ve analiz edebilirsiniz.
 • Otomatik fatura kapama işlemi yapabilirsiniz.
 • Manuel fatura kapama seçeneği de bulunmaktadır.
 • İcra takiplerini yönetebilirsiniz.
 • Hesapları kapama veya bloklama seçeneği sunulmaktadır.
 • Hesapları kur değerlemesine tabi tutabilirsiniz.
 • Dövizli işlemlerde otomatik kur farkı hesaplama özelliği bulunmaktadır.
 • Filtre seçenekleri ile dinamik borç-alacak dökümü yapabilirsiniz.
 • Borç-alacak adatlandırma ve yaşlandırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Mutabakat işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Borç hatırlatma özelliği mevcuttur.
 • Cari virman işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Kasa işlemleri bölümünde çok dövizli nakit ödeme ve çok dövizli nakit tahsilat işlemleri yapabilirsiniz.
 • Güncel kasa takibi yapabilirsiniz.
 • Döviz alış-satış işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Kasa işlemlerinde kur değerlemesi özelliği mevcuttur.
 • Banka hesaplarınızı yönetebilirsiniz.
 • Gelen ve giden havale işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Para yatırma ve çekme işlemlerini yapabilirsiniz.
 • Banka hesap virmanı gerçekleştirebilirsiniz.
 • Döviz alım ve satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Sanal POS kullanımını entegrasyon ile birlikte sağlayabilirsiniz.
 • Online kredi kartı tahsilatı ve taksit takibi yapabilirsiniz.
 • Kurum kredi kartı ve taksitlerini yönetebilir ve ödeme takibini yapabilirsiniz.
 • Banka masraflarını takip edebilirsiniz.
 • Banka entegrasyonları ile tahsilat ve ödeme dosyaları gönderimi yapabilir ve akıbet dosyalarını yönetebilirsiniz.
 • Masraf ve gelir merkezlerini yönetebilirsiniz.
 • Masraf ve gelir kategorilerini ve kalemlerini belirleyebilirsiniz.
 • Cari hesaplar, kasa ve banka işlemleriyle entegre masraf ve gelir fişleri oluşturabilirsiniz.
 • Masraf veya gelirleri masraf/gelir merkezi, gider/gelir kalemi, aktivite tipi, iş grupları, proje, abonelik sistemi, harcama yapan kişi, fiziki varlık gibi faktörlere bağlayabilirsiniz.
 • Harcama taleplerini yönetebilirsiniz.
 • Müşterilere ve tedarikçilere açık hesap risk (kredi) limitleri tanımlayabilirsiniz.
 • Vadeli ödeme aracı risk (kredi) limitleri belirleyebilirsiniz.
 • Grup şirketleri bazında risk yönetimi yapabilirsiniz.
 • Farklı para birimlerinde risk (kredi) limitlerini tanımlayabilirsiniz.
 • Ödeme blokajı uygulayabilirsiniz.
 • Müşteri, satış bölgesi, müşteri kategorisi, müşteri temsilcisi, il vb. gibi faktörlere göre detaylı risk analiz raporları oluşturabilirsiniz.
 • Alınan ve verilen teminatları yönetebilirsiniz.
 • Farklı para birimlerinde teminat takibi yapabilirsiniz.
 • Teminatların bitiş tarihleri için uyarı mekanizması oluşturabilirsiniz.
 • Alış, satış, ödeme ve tahsilatlar gibi işlemleri işlem tarihi, vade tarihi ve kayıt tarihi bazında takip etmek için gündem ekranı üzerinden yönetebilirsiniz.
 • Sınırsız sayıda nakit akış senaryosu tanımlayabilme
 • Şu anki durum, gelecekteki durum, senaryo tipi bazında tarih aralığında, ay bazında, farklı para birimlerinde nakit akışı analizleri
 • Kredi ve Fon Yönetimi
 • Kredi Sözleşmeleri
 • Kredi ödeme ve tahsilat planı
 • Kredi ve Masraf Ödemeleri
 • Kredi Taksitleri Nakit Akış Senaryosu Takibi
 • Leasing Yönetimi
 • Menkul Kıymet Alış-Satış İşlemleri
 • Menkul kıymet kar-zarar takibi
 • Tek Düzen Hesap Planları
 • UFRS-IFRS Özelliği
 • Çok dövizli muhasebeleştirme
 • Finansal İşlemler ve Faturalarla bütünleşik muhasebeleştirme
 • Özel Fiş Tanımlama
 • Mahsup, Tahsil, Tediye Fişleri
 • Fiş Birleştirme
 • Ayrıntılı Mizan
 • Mali Tablolar (Bilanço, Mizan, Gelir Tablosu, Nakit Akım, Fon Aktarım, Satışların Maliyeti tabloları)
 • E-Defter Uygulaması
 • Bütçe kategorileri ve kalemleri oluşturma
 • Masraf ve Gelir Merkezleri planlama
 • Masraf ve gelir merkezlerini, şube, departman, iş gurubu veya müşteri ile ilişkilendirme
 • Tarih aralığına ve aylara göre bütçe raporları ile gerçekleşen ve planlanan rakamları karşılaştırma
 • Masraf merkezi, bütçe kalemi, aktivite ve ilgili kişi bazında gerçekleşen ve planlanan bütçe gelir/gider raporları
 • Sınırsız sayıda ve hiyerarşide bütçe kategorisi oluşturma
 • Bütçe Kategorileri altında sınırsız sayıda ve hiyerarşide gelir ve gider kategorisi tanımlama
 • Gelir ve giderleri muhasebe ile ilişkilendirme
 • Bütçeleri, bütçe raporlarını print alma, e-mail olarak gönderme, Microsoft Office ve Open Office dosyalarına ve PDF’e dönüştürebilme
 • Bütçe planını farklı para birimlerinde görüntüleme
 • Farklı para birimlerinde gider kaydı ve takibi
 • Sabit kıymet alış-satış işlemleri
 • Amortisman ve Değerleme
 • Sabit Kıymet dönem devir işlemleri
 • Kur Değerleme ve Reeskont

Formu doldurun, en kısa zamanda toplantı planlamak için size ulaşacağız

Finans ve Muhasebe Yönetimi Çözümünün İşinizi nasıl geliştireceğini konuşalım

ProgNovia’nın Finans ve Muhasebe Yönetimi çözümü işinize destek olmak ve süreçlerinizi kolaylaştırmak için tasarlandı. Çözümümüzü işinize nasıl entegre edebileceğimizi kısa bir toplantıda görüşmeye ne dersiniz?