Prognovia Logo

Doğal Zeka’nın 5 Kanıt Faktörü nedir? – Doğal Zeka ile Sürdürebilir Bir Gelecek

Doğal_Zeka_Prognovia

Doğal Zeka, insanlığın çevreyle uyum içinde yaşaması ve küresel kaosu yavaşlatması için gerekli olan en önemli yetkinliklerden biridir. Doğal Zeka, empati, işbirliği, yaratıcılık ve uyum sağlama gibi yetkinlikleri içerir.

Doğal_Zeka_Prognovia

 

Bu yetkinlikler, insanların birbirleriyle ve çevreleriyle daha iyi iletişim kurmasını ve işbirliği yapmasını sağlar.

Doğal Zekayı 5 KANIT faktörü olarak tanımladık:

Doğal Zeka (EQ) olmadan IQ olmaz:

Doğal Zeka, IQ’nun temelini oluşturur. IQ, bir kişinin analitik düşünme, problem çözme ve öğrenme yetkinlikleridir. Doğal Zeka ise empati, işbirliği, yaratıcılık ve uyum sağlama gibi yetkinlikleri içerir. Bu yetkinlikler, IQ’nun etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar.

Doğal Zeka yetkinliklerini bilmediğimiz sürece, her insan birbiri için ve bir kuruluş için bir kara kutudur!

Doğal Zeka, insan ilişkilerinin temelini oluşturur. Bir kişinin Doğal Zeka yetkinlikleri ne kadar güçlüyse, diğer insanlarla o kadar iyi iletişim kurabilir ve işbirliği yapabilir. Bu da, hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde başarı için gereklidir.

Canlılarda her bir hücre, alandan aldığı bilgiyle göre hormon üretir ve hayatta kalmak için strateji yürütür.

Doğal Zeka, insanlığın hayatta kalması ve gelişmesi için gerekli olan bir yetkinlikdir. Doğal Zeka yetkinliklerine sahip insanlar, çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlayabilir ve bu bilgiyi hayatta kalmak ve gelişmek için kullanabilirler.

Nötr ve sorgulamadan EQ-MATCH sayesinde, bir kişinin diğer çevresindeki insanlarla neden uyumlu olduğunu veya bastırılmış olduğunu ölçebiliriz.

EQ-MATCH, Doğal Zeka yetkinliklerini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, bir kişinin Doğal Zeka yetkinliklerini daha iyi anlamamıza ve bu yetkinliklerini geliştirmek için adımlar atmamıza yardımcı olabilir.

Sadece küresel ısınma değil, doğal kaynaklarımızı yok ettiğimiz için, Doğal Zekayı anlayarak ve aktif ederek artık tek çıkış yolumuz kaldı, her türlü küresel kaosu yavaşlatmak için!

Doğal Zeka, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için gerekli olan bir yetkinlikdir. Doğal Zeka yetkinliklerine sahip insanlar, çevreleriyle daha iyi iletişim kurabilir ve işbirliği yapabilirler. Bu da, kaynakların daha verimli kullanılmasına ve çevrenin korunmasına yardımcı olabilir.

Doğal Zeka ile Sürdürülebilir Bir Gelecek!

Teknoloji ve yapay zekanın rahatlığıyla ne güzel bir dünya yarattık! Ne yazık ki bu yolda giderken Doğa’yı unuttuk! İklim değişikliğiyle birlikte kaos arttı ve daha da artacak, çünkü 8 milyar insanla şu anda dünyanın 3 katını kaplayan kaynakları tüketiyoruz. Bu yüzden maalesef geri dönülmez noktayı geçtik!

Bu noktadan sonra yapabileceğimiz tek şey, Doğa’yla uyum içinde yaşamak için yeni bir yol bulmak. Bu yol, Doğal Zeka’yı (EQ) yeniden keşfetmekten geçiyor. EQ, yaratıcılık, empati, işbirliği, problem çözme gibi özellikleri içeren, takım içinde bir doğal zeka aktivasyonudur. Böylece, Doğa’yla uyum içinde yaşamak ve kaostan sonra biyolojik resilyans ile hızlı bir şekilde yeni bir düzen kurulabilir.

Onun icin Şirketlerde Kollektif EQ’yu etkinleştirmeye çalışıyoruz.

EQ’yu etkinleştirmenin bir yolu, Biyolojik Dirençlilik (resilience) temelinde geliştirilen bir yöntemdir. Bu yöntem, canlıların ve kurumların Doğa’yla uyum içinde yaşamak için geliştirdiği bir navigasyondur. Bu yöntemi kullanarak, insanların da Doğa’yla uyum içinde yaşamak için gerekli yetkinliklerini kazanabileceğini düşünüyoruz.

Biyolojik Dirençlilik(resilience), canlıların ve kurumların çevresel değişikliklere uyum sağlayabilme yeteneğidir. Bu yetenek, canlıların ve kurulusların hayatta kalmaları için gereklidir. Canlılar, bu yeteneği, evrimsel süreçte geliştirmişlerdir.

EQ, Biyolojik Dirençlilik’in (resilience) onun icin uzun hayatta kalabilmenin bir temelidir. EQ’ya sahip olan canlılar ve kuruluslar çevrelerindeki değişen koşullara daha kolay uyum sağlayabilirler. Bu nedenle, EQ, Doğa’yla uyum içinde yaşamak için gerekli bir navigasyondur.

EQ’yu etkinleştirmenin bir başka yolu da, EQ Matching metodudur. Bu metod, bir kurumun veya ekibin EQ potansiyelini ortaya çıkarmak için kullanılır. EQ Matching metodu sayesinde, bir kurum veya ekip, çatışmaları yerine, kolektif EQ’sunu kullanarak verimli ve sürdürülebilir çözümler geliştirebilir.
EQ Matching metodu, bir kurumun veya ekibin üyelerinin EQ becerilerini değerlendirerek başlar. Bu değerlendirme, bir anket, bir test veya bir gözlem şeklinde değil tamamen yepyeni bir yöntemle yapılıyor. Bu ağızdan alınan mukoza ya da el yazısı ile. Evet çok benzersiz bir yöntem. Tamamen bilimsel, nötr ve pratiktik.

Değerlendirme sonucunda, her üyenin EQ profili ortaya çıkar.

EQ profilleri, bir kurumun veya ekibin EQ potansiyelini ortaya çıkarmak için kullanılır. Örneğin, bir kurum, işe alım sürecinde adayların EQ potansiyelini değerlendirmek için EQ Matching metodunu kullanabilir. Aslında en çok bir ekipte, çatışmaları çözmek ve verimliliği artırmak için EQ Matching metodunu kullanabilir.

Doğal Zeka’nın Önemi:

Doğal Zeka, sürdürülebilir bir gelecek için gerekli olan bir navigasyondur. EQ’yu etkinleştirerek, Doğa’yla uyum içinde yaşayabilir ve kaostan öğrenebiliriz.

EQ’nun Önemi:

EQ’nun önemini vurgulamak için örnek olarak,
* EQ alanı geniş olan ekiplerde, yaratıcılık, empati ve işbirliği gibi yetkinlikleri daha iyi geliştirir. Bu yetkinlikler, karmaşık bir dünyada başarılı olmak için gereklidir.
* EQ alanı geniş olan ekipler, çatışmaları daha kolay çözer ve daha verimli çalışır.
* EQ alanı geniş kurumlar, daha sürdürülebilir bir şekilde çalışır ve tüm tedarikci zincirini “Doğal Zeka aktivasyonu icin entegre edebilir.

EQ Matching Metodunun Uygulanması:

EQ Matching metodunun nasıl uygulanabileceğine dair örnekler verilebilir:
* Bir kurum, EQ Matching metodunu kullanarak, işe alım sürecinde adayların EQ potansiyelini değerlendirebilir. Bu değerlendirme sonucunda, kurum, adaylar arasından EQ potansiyeli yüksek olanları işe alabilir.
* Şirket içindeki ekiplerde, EQ Matching metodunu kullanarak, çatışmaları çözmek ve verimliliği artırmak için bir yol haritası oluşturabilir. Bu yol haritası, ekibin üyelerinin EQ becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak etkinlikleri içerir.

EQ Matching hakkında detaylı bilgi için tıklayın…

Doğal Zeka’nın Geliştirilmesi:

* Uyguladığımız EQ Matching metodu ile organizasyonlar dışarıdan danışman ya da yeni bir fikre ihtiyaç duymadan kendi içlerinde çözümler üreterek, adeta çiçek açar gibi içeriden dışarıya doğru çözümler, yaratıcı fikirler ve benzersiz sonuçlar çıkaracaktır.
* Yaratıcılığa ve işbirliğine odaklanmak, tüm ekip icin Doğal Zeka’yı geliştirmeye yardımcı olur. Örneğin, yeni şeyler denemek, farklı insanlarla çalışmak, Doğal Zeka’yı geliştirmeye yardımcı olur. İç iletişimde ahenk oluşur.
* Empati ve şefkat duygularını ekip içinde geliştirmek, Doğal Zeka’yı geliştirmeye yardımcı olur. Örneğin, ekip icinde başkalarının duygularını anlamaya çalışmak, başkalarına yardım etmek, Doğal Zeka’yı geliştirmeye yardımcı olur. Bu da motivasyon çalışmalarına katkıdır.

Sonuç olarak, Doğal Zeka, sürdürülebilir bir gelecek için kurumlar gerekli bir navigasyondur.

Chaava Erinmez

EQ Matching hakkında detaylı bilgi için tıklayın…

Chaava – Science of Body Heat and EQ Matching Life Method hakkında bilgi için tıklayın…

 

Tuna Çağla

ProgNovia

Dijital Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri ve Yenilikçi Çözümler

Dijital İK, Yasal Geçerli Dijital Bordro ve Belge İmza Yönetimi, ERP ve Teknoloji Çözümler

www.prognovia.com

[email protected]

Tel: +90 212 289 68 20

Cep: +90 507 441 59 41

Diğer Blog Yazılarımız için tıklayın…

Performans ve Yetkinlik Çözümleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın…

Dijital Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın…

Dijital İK Yazılımları hakkında detaylı bilgi için tıklayın…

Yasal Geçerli Dijital Bordro ve Belge İmza Çözümleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın … 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş :
ProgNovia

ProgNovia

Dijital dönüşüm danışmanlık hizmetleri ve yenilikçi çözümler
Dijital İK, Yasal Geçerli Dijital Bordro ve Belge İmza Yönetimi, ERP & Teknolojik Çözümler

Tel: +90 212 289 68 20
Mobil: +90 507 441 59 41
E-Posta: [email protected]

Linkedin Profilimiz

Önceki Yazılarımız

Markanızın dijital dönüşümünü beraber sağlayalım!

Sizi dinlemek istiyoruz!

Abone Ol!

Dijital Dönüşüm, Dijital İK ve Yasal Geçerli Dijital İK konularında uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda sizin için değerlendirdik ve içeriklerimizi oluşturduk. Yazılarımızı takip ederek iş dünyasındaki gelişmelere ayak uydurabilmenize, daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacağımızı umuyoruz.

Gelecek İK Rolu - Prognovia
Dijital İK

İK’nın gelecekteki rolü nedir?

Gelecekte İK’nın Rolü Ne Olacak?İK, İşletmelere Gelecekte Hangi Faydaları Sağlayacak?Dijital İK, Geleceğin İnsan Kaynakları Yönetiminde Nasıl Bir Etki Yaratacak? Yapay Zeka destekli programlar, Büyük Veri ve Robotik Süreç Otomasyon sistemlerinin gelişmesiyle birlikte, İK’nın rolü gelecekte

Devamını Oku »
Öğrenme Yönetim Sistemi LMS nedir Prognovia
Dijital İK

Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) nedir?

Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) nedir? Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) nasıl çalışır? Öğrenme Yönetim Sisteminin Şirkete ve Çalışana faydaları nedir? Modern iş dünyasında eğitim ve gelişim süreçlerinin etkin yönetimi, hem bireysel hem de kurumsal başarı için

Devamını Oku »
işten çıkış mülakatı - Prognovia
İK Yönetimi

İşten Çıkış Mülakatı neden yapılır?

İşten Çıkış Mülakatı Neden Yapılır? İşten Çıkış Mülakatı Nasıl Yapılır? İşten Çıkış Mülakatında hangi Sorular Sorulur? İşten çıkış mülakatları, çalışanların işten ayrılma nedenlerini anlamak ve bu bilgilerden faydalanarak şirket politikalarını ve çalışma koşullarını iyileştirmek için

Devamını Oku »

Formu doldurun, en kısa zamanda toplantı planlamak için size ulaşacağız

İşinizi kolaylaştıracak yeniliklerden ilk sizin haberiniz olsun!

Sitemizde sizler için düzenli olarak blog yazıları yazıyoruz. Abone olarak işinizi geliştirecek blog yazılarından mail ile haberdar olabilirsiniz.