Çalışan Memnuniyeti Nasıl Sağlanır?

Çalışan Memnuniyeti Nasıl Sağlanır - Prognovia

Çalışan memnuniyetini nasıl sağlayabiliriz sorusunu, faaliyet alanları, büyüklükleri ve yapıları fark etmeksizin, A, B ve C adını verdiğimiz 3 örnek şirketin çalışan memnuniyetini etkileyen süreçlerini inceleyerek değerlendireceğiz.

Çalışan Memnuniyeti Nasıl Sağlanır - Prognovia

 

Çalışan Memnuniyeti Nasıl Sağlanır sorusuna cevap aradığımız 3 Şirketi inceleyelim:

A Şirketi:

 • Çalışanlara sadece zorunlu eğitimler verilmekte.
 • Maaşlar ve yan haklar sektör ortalamasının altında.
 • Performans/Yetkinlik – Maaş/Prim politikası adil, net ve şeffaf değil.
 • Görevler, sorumluluklar ve yetkiler iç içe geçmiş durumda, anlık olarak delege edilir.
 • İşe alım ve terfi kararları duygusaldır.
 • İş yükü – çalışan sayısı oranı bozuk, yedekleme planı eksik.
 • Elden ödemeli FM standart olmuştur.
 • Takdir, öneri ve iç iletişim sistemi yok.
 • Finans, muhasebe ve bordro süreçleri için zamanında uygun fiyata alınmış yazılımlar var, başka yazılımlar yok.

A Şirketi tarif ederken çalışan bağlılığı, eğitimi ve motivasyonu ile ilgili verdiğimiz bir eğitim sırasında bir A şirketin yöneticisiyle yaptığım kısa bir sohbet gelir aklıma.

Yönetici: ‘’hocam iyi güzel anlatıyorsun da. Elemanı eğitiyoruz, para ve zaman harcıyoruz sonra rakibimiz elemanımızı çalıyor. Biz de bu yüzden eğitim meğitim vermiyoruz artık.’’

Ben de cevap olarak şunu sormuştum yöneticiye. ‘’Ya eğitimini vermediğin elemanın ayrılmazsa?’’

Yöneticinin bu soruya anlam veremediğini fark edince şu açıklamayı yapmıştım: ‘Eğitimsiz, vazıfsız ve yetkin olmayan çalışanlarla mı başarılı olursun, yoksa eğitimli, işlerine hakim ve yetkin çalışanlarla mı? Çalışana eğitim vermeyerek sadece kendi işletmene zarar verirsin. Eğer çalışanını rakibine kaptırıyorsan, o zaman çalışanın memnuniyeti ve motivasyonu konusunda eksiklerin var demektir.’’

Gelin, diğer şirketlerin çalışan memnuniyetini etkileyen süreçlere birlikte göz atalım.

B Şirketi:

 • Çalışanlara zorunlu eğitimler dışında sadece beyaz yaka çalışanlarına yılda 1-2 eğitim günleri düzenlenir.
 • Her departmana bir öneri kutusu konmuştur, ancak kutular düzenli boşaltılmaz.
 • Senede bir çalışan memnuniyet anketi düzenlenir, sonuçlar açıklanır, ancak tam uygulanmaz.
 • Sadece beyaz yakalı çalışanların girmesine izin verilen genelde güncellenmeyen bir iç iletişim sistemi vardır.
 • Strateji kurulunun oluşturduğu maaş ve yan hakları politikası bütçe nedeniyle bir türlü uygulanamaz.
 • ERP ve verimli kullanılmayan birçok program vardır ve birçok süreç excel üzerinden yönetilir.

B Şirketi yöneticileriyle yaptığım görüşmelerde genellikle aynı cevabı alırım: ‘Biz zaten çalışanların mutluluğu ve motivasyonu için her şeyi dört dörtlük yapıyoruz.’

Ne diyebilirim ki, ‘mış/miş’ gibi yapmak sadece para kaybettirir!

Çalışan memnuniyetini ve motivasyonunu artırmak için doğru yapılmış örnek çalışmalarını C Şirketinde inceleyelim.

C Şirketi:

 • Zorunlu eğitimler dışında tüm çalışanlara görev, meslek ve yetkinliklerine yönelik farklı eğitimler verilir, sınavlar yapılır ve özlük dosyalarına işlenir. Performansları ölçülür ve çalışan ile yılda 1 veya 2 kere performans görüşmeleri yapılır ve gerekli olduğunda eğitimler çeşitlendirilerek tekrarlanır.
 • Her yıl sektörel maaş araştırması yapılır ve sektör ortalamanın üstünde adil maaş politikası belirlenir.
 • Performans ve yetkinliklere bağlı hakkaniyetli ve motivasyon artırıcı prim politikası uygulanır.
 • Öneri sistematiği uygulanır ve teşvik edilir, düzenli toplantılarla geri bildirim sağlanır.
 • Tüm çalışanlarla hem iç iletişim sistemleri üzerinden hem de toplantılarla ve birebir görüşmelerle yakın iletişim kurulur.
 • Sistematik, sürekli geliştirilen ve sürdürülebilir bir çalışan memnuniyeti anketi, çalışmaları ve iletişimi yapılır. Aksiyon planları çalışanlar da dahil edilerek uygulamaya alınır, düzenli takip edilir ve aksiyonların etkenleri raporlanır.
 • Tüm çalışanların iç iletişim platformuna giriş yetkisi vardır. Kullanılması ve iletişim platformuna katkı sağlanması için teşvikler ve yarışmalar uygulanır.
 • İK birimi tüm süreçlerini TEK bir yazılım üzerinden yönetmektedir ve tüm İK kağıt evraklarını dijital ortamda yönetmektedir ve yasal geçerliliği olacak şekilde imzalarını almaktadır.

 

C şirketi, sürekli büyüme, değer artışı, verimlilik ve sürekli iyileşme hedefleriyle ön plana çıkmaktadır. Bu sebeple, C şirketi bu hedeflere ulaşmak için sürekli olarak çalışanlarına yatırım yapmaktadır.

Firmaları ziyaret ettiğimde gözlemlediğim bir gerçek var: Bir C şirketinin çalışanlarının yüz ifadesi ile bir A şirketinin çalışanlarının yüz ifadesi arasında belirgin farklar bulunmaktadır. C şirketinin çalışanlarının mutluluğu ve A/B şirketinin çalışanlarının mutsuzluğu, bu farkları yansıtmaktadır. Mutsuz bir çalışanın işletmeye sağladığı fayda sınırlıdır, ancak mutlu bir çalışan işletmeye daha fazla katkı sağlar.

Yılda 50-60 firma ziyareti gerçekleştiriyor ve bunun yanı sıra 2 katı kadar firma ile online toplantılar düzenliyorum. Şaşırtıcı bir şekilde, birçok büyük firmanın A şirketi seviyesinin ötesine geçemediğini gözlemliyorum. C şirketi kategorisinde yer alan pek çok KOBİ ve üzeri firma, adlarını bile duymadığımız firmalar arasında bulunmaktadır.

A, B ve C şirketlerinin temel farklılıkları, İK süreçlerine dayanmaktadır. İK birimlerine ve çalışmalarına üst yönetim tarafından yeterince değer verilmediğinde, ortaya A ve B şirketleri çıkmaktadır. A şirketinin B ve C seviyelerine çıkabilmesi, dolayısıyla çalışan verimliliğinin ve şirket değerinin artmasının dijital dönüşümle mümkün olacaktır.

Dijital dönüşüm, bir işletmenin iş modelini, süreçlerini ve kültürünü dijital teknolojiler kullanarak değiştirme sürecidir. Bu süreç, işletmenin rekabet gücünü artırmasına, verimliliğini ve karlılığını artırmasına yardımcı olabilir.

Dijital dönüşüm, aşağıdaki dört aşamadan oluşur:

1. Strateji ve Planlama

Dijital dönüşümün ilk aşaması, strateji ve planlamadır. Bu aşamada, işletmenin dijital dönüşümden ne beklediği belirlenir ve buna göre bir strateji ve plan geliştirilir. Strateji ve planlama aşamasında aşağıdaki konular ele alınmalıdır:

 • Dijital dönüşümün işletme için hedefleri nelerdir?
 • Dijital dönüşümün nasıl gerçekleştirileceği?
 • Dijital dönüşümün maliyeti ne olacak?

2.Değişim Yönetimi

Dijital dönüşümün ikinci aşaması, değişim yönetimidir. Bu aşamada, işletmenin dijital dönüşüme uyum sağlaması için gerekli çalışmalar yapılır. Değişim yönetimi aşamasında aşağıdaki konular ele alınmalıdır:

 • Çalışanların dijital dönüşümün önemini anlaması sağlanır.
 • Çalışanlara dijital dönüşümle ilgili eğitimler verilir.
 • Çalışanlar dijital dönüşüm sürecine dahil edilir.

3. Süreç İyileştirme

Dijital dönüşümün üçüncü aşaması, süreç iyileştirmedir. Bu aşamada, işletmenin iş süreçleri dijital teknolojiler kullanılarak iyileştirilir. Süreç iyileştirme aşamasında aşağıdaki konular ele alınmalıdır:

 • İşletmedeki süreçler analiz edilir.
 • Süreçler dijitalleştirilir.
 • Süreçler basitleştirilir ve verimli hale getirilir.

4. Teknoloji Entegrasyonu

Dijital dönüşümün dördüncü ve son aşaması, teknoloji entegrasyonudur. Bu aşamada, işletmenin ihtiyaç duyduğu teknolojiler entegre edilir. Teknoloji entegrasyonu aşamasında aşağıdaki konular ele alınmalıdır:

 • İşletme için gerekli teknolojiler belirlenir.
 • Teknolojiler entegre edilir.
 • Teknolojiler kullanılarak yeni iş modelleri geliştirilir.

Dijital Dönüşümün Önemi:

Dijital dönüşüm, işletmeler için aşağıdaki faydaları sağlar:

 • Rekabet gücünü artırır.
 • Verimliliği ve karlılığı artırır.
 • Yeni iş modelleri geliştirmeye olanak tanır.
 • Müşteri memnuniyetini artırır.
 • Çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırır.

Dijital Dönüşümün Sürekliliği:

Dijital dönüşüm bir proje değildir. Bir projenin başlangıcı ve sonu vardır. Ancak dijital dönüşümün sonu yoktur. İşletmeler dinamik bir yapıya sahip oldukları için ve dijital teknolojiler de sürekli geliştiği için, işletmelerin de dijital dönüşüm sürecini sürekli olarak güncellemesi gerekir.

Dijital dönüşümün sürekliliği için aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir:

 • Teknolojideki gelişmeler takip edilir.
 • Yeni teknolojiler işletmeye entegre edilir.
 • Çalışanlar dijital dönüşüm konusunda sürekli eğitilir.

Sonuç:

Çalışan memnuniyeti, işletmelerin başarısını etkileyen kritik bir faktördür. A, B ve C şirketlerinin çalışan memnuniyetini değerlendirdiğimizde, bu faktörün işletmelerin performansı üzerindeki derin etkisini görebiliriz.

A Şirketi’nin çalışan memnuniyetini düşük tutan unsurlar arasında eksik eğitim, düşük maaşlar, şeffaf olmayan performans politikaları ve duygusal işe alım kararları bulunmaktadır. Yapılan görüşmelerde, eğitimsiz çalışanları rakiplere kaybetme endişesi dile getirilmiş, ancak bu durumun uzun vadede işletmeye zarar verebileceği vurgulanmıştır.

B Şirketi, çalışan memnuniyetini artırmak adına yapılanlarla ilgili “mış/miş” gibi bir tavır sergilemektedir. Zorunlu eğitimler dışında yetersiz eğitim, güncellenmeyen iç iletişim sistemleri ve uygulanmayan öneri kutuları gibi unsurlar, çalışanlar arasında motivasyon kaybına neden olmaktadır.

C Şirketi ise çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak adına etkili stratejiler uygulamaktadır. Eğitimlere, adil maaş politikalarına, performans değerlendirmelerine ve etkili iletişime önem veren bu şirket, sürekli gelişim ve değer artışı hedefleri doğrultusunda çalışanlarına yatırım yapmaktadır.

Firmaları ziyaret eden bir gözlemci olarak, C şirketinin çalışanlarının yüz ifadesi ile diğerlerinin arasındaki belirgin farkları gözlemlemekteyim. Mutsuz çalışanların işletmeye sınırlı katkı sağladığı bir gerçektir; bu nedenle çalışan memnuniyetini artırmak, işletme performansını güçlendirmek ve rekabet avantajı sağlamak için kritik bir adımdır.

Ayrıca, dijital dönüşümün işletmeler için önemli bir strateji olduğunu vurgulamak gerekir. Dijital dönüşüm, işletmelerin rekabet gücünü artırabilir, verimliliği artırabilir ve yeni iş modellerini mümkün kılabilir. Bu süreçte, strateji ve planlama, değişim yönetimi, süreç iyileştirme ve teknoloji entegrasyonu gibi aşamaların başarıyla tamamlanması önemlidir.

Sonuç olarak, çalışan motivasyonunu artırmak ve dijital dönüşümü başarıyla uygulamak, işletmelerin sürdürülebilir başarı elde etmelerini sağlayacaktır. Bu süreçte, çalışanların ihtiyaçlarına uygun stratejiler geliştirmek ve teknolojik gelişmeleri takip ederek sürekli olarak güncellenmek önemlidir.

Kolay gelsin

Dijital Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın

Dijital İK Yazılımları hakkında detaylı bilgi için tıklayın…

Yasal Geçerli Dijital Bordro ve Belge İmza Çözümleri hakkında detaylı bilgi için tıklayın  

 

Tuna Çağla

Sosyal Medyada Paylaş :
ProgNovia

ProgNovia

Dijital dönüşüm danışmanlık hizmetleri ve yenilikçi çözümler
Dijital İK, Yasal Geçerli Dijital Bordro ve Belge İmza Yönetimi, ERP & Teknolojik Çözümler

Tel: +90 212 289 68 20
Mobil: +90 507 441 59 41
E-Posta: [email protected]

Linkedin Profilimiz

Önceki Yazılarımız

Markanızın dijital dönüşümünü beraber sağlayalım!

Sizi dinlemek istiyoruz!

Abone Ol!

Dijital Dönüşüm, Dijital İK ve Yasal Geçerli Dijital İK konularında uzun yıllar süren araştırmalar sonucunda sizin için değerlendirdik ve içeriklerimizi oluşturduk. Yazılarımızı takip ederek iş dünyasındaki gelişmelere ayak uydurabilmenize, daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmanıza yardımcı olacağımızı umuyoruz.

Dijital İK Olgunluk Seviyesi Ölçümü Prognovia
Dijital İK

Dijital İK Olgunluk Seviyenizi Biliyor Musunuz?

Dijital İK olgunluk seviyesini neden ölçmeliyiz ve nasıl ölçebiliriz? Dijital İK, insan kaynakları fonksiyonlarının dijital araçlar ve teknolojiler kullanılarak optimize edilmesi ve dönüştürülmesi sürecidir. Bu dönüşüm, Excel ve kağıt tabanlı manuel işlemleri ortadan kaldırarak İK

Devamını Oku »

Macgal Group, İK Uzmanı – Mehtap M.

Dijital Bordro ve İK Belge İmza Yönetimi size hangi faydaları sağlıyor?  “Birden fazla bölgede faaliyet gösterdiğimiz için bordro imza süreçlerimizin tek nokta üzerinden takip edilmesini kolaylaştırdı.” Sistemin kullanımını ve çalışanların sisteme yaklaşımını değerlendirebilir misiniz? “Şirket tarafında

Devamını Oku »

SCHOTT, HR Team Leader – Fatih D.

Dijital Bordro ve İK Belge İmza Yönetimi size hangi faydaları sağlıyor?  “Sistem şirketimizde yasal zorunlu olan çalışana bordro teslimi konusunda zaman tasarrufu sağladı, ayrıca tüm bordroların fiziki olarak yer kaplamadan dijital olarak arşivlenmesi bir diğer

Devamını Oku »

İşinizi kolaylaştıracak yeniliklerden ilk sizin haberiniz olsun!

Sitemizde sizler için düzenli olarak blog yazıları yazıyoruz. Abone olarak işinizi geliştirecek blog yazılarından mail ile haberdar olabilirsiniz.